เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
SMS :: E-mail Marketing
Instant Online Solutions for You


3. สัมผัส
คือ การใช้คำคล้องจองกัน ถือว่าเป็นลักษณะบังคับสำคัญที่ใช้ในร้อยกรองทุกประเภท
เลยนะคะ ซึ่งสัมผัสมีด้วยกัน 4 ชนิดค่ะ ได้แก่


สัมผัสสระ - เป็นสัมผัสระหว่างคำที่ใช้สระเสียงเดียวกัน ถ้าเป็นคำที่มีตัวสะกดก็ต้องอยู่ในมาตราเดียวกันด้วยนะคะ เช่น รบ พบ จบ คบ แต่มีข้อควรระวังอยู่นิดนึงค่ะ คือ เราจะไม่ใช้สระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวมาสัมผัสกัน เช่น คำ กับ คร้าม อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะคะ

สัมผัสอักษร - (สัมผัสพยัญชนะ) เป็นสัมผัสระหว่างคำที่ใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวกันหรือเสียงพยัญชนะพ้องกัน โดยไม่จำกัดสระและวรรณยุกต์ค่ะ เช่น กก กอ กิ่ง แก้ว เป็นต้น

สัมผัสนอก - เป็นสัมผัสบังคับที่ส่งและรับสัมผัสจากวรรคหนึ่งไปยังอีกวรรคหนึ่งในบทเดียวกัน รวมทั้งสัมผัสระหว่างบทด้วยกัน ถือว่าเป็นสัมผัสบังคับของร้อยกรองทุกประเภทเลยค่ะ แต่ต้องจำให้ดีว่าสัมผัสนอกจะใช้สัมผัสสระเท่านั้นนะคะ ถ้ายังนึกไม่ออก เรามีตัวอย่างมาให้ดูด้วยค่ะ

ดวงตะวันส่องแสงสดใส น้ำค้างบนใบไมก็พรายพร่าง

ชวนให้เดินด้นไปในหนทาง

ไสวสว่างงดงามด้วยความดี
ความดีความงามความน่ารัก ในรอยยิ้มแย้มทักอยู่ทุกที่
บริสุทธิ์สดใสไร้ราคี หลอมชีวีวัยเยาว์เราขึ้นมา

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : “แด่เด็กของเราทั้งโลก” ตากรุ้งเรืองโพยม

สัมผัสใน - เป็นสัมผัสที่ส่งและรับภายในวรรค ใช้ได้ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรค่ะ เพราะสัมผัสในไม่ใช่สัมผัสบังคับ แต่เป็นสัมผัสที่ช่วยให้ร้อยกรองมีความไพเราะมากยิ่งขึ้น และเป็นการแสดงฝีมือของผู้แต่งด้วยค่ะ มาดูตัวอย่างกันดีกว่า

โจนลงกลางชานร้านดอกไม้ ของขุนช้างปลูกไว้อยู่ดาษดื่น
รวยรสเกสรเมื่อค่อนคืน ชื่นชื่นลมชายสบายใจ
กระถางแถวแก้วเกดพิกุลแกม ยี่สุ่นแซมมะสังดูไสว
สมอรัดดัดทรงสมละไม ตะขบข่อยคัดไว้จังหวะกัน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
“ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้วกิริยา” ขุนช้างขุนแผน

 

 

           
   

.ใครใคร่เขียนก็เขียน
คำคมคารมไทย
ระเบียงนักฝัน
เก็บมาเล่า
เอามาฝาก

ผลัดกันเขียน เวียนกันอ่าน

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 5.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240