เด็กที่มีความพิการทางร่างกาย
10 กันยายน 2546
 

        

เด็กที่มีความพิการทางร่างกาย


     เด็กที่มีความพิการทางร่างกายจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาจากคุณหมอจนกว่าจะเติบใหญ่ จุดสำคัญที่สุด เขาต้องการจะให้ผู้คนปฏิบัติต่อเขาอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเช่นการปฏิบัติต่อเด็กอื่น ๆ แม้จะมีความบกพร่องทางร่างกาย เขาก็ยังสามารถจะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข กล้าแสดงออกเขาควรจะมีโอกาสได้รวมกลุ่มเล่นสนุกกับเด็กในวัยเดียวกัน คุณพ่อคุณแม่ต้องทำใจให้ยอมรับความจริง รับขีดจำกัดของลูกน้อย แทนการเสียเวลาฝันหวานว่าเขาน่าจะมีสภาพดีกว่านี้ เสียเวลาปกป้อง และมีกีดกันลูกน้อยออกจากกลุ่มเพื่อน ๆ ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะรู้สึกเศร้าเสียใจหรืออับอายไปกับรูปลักษณ์หรือสภาพทางร่างกายของเด็ก เพราะอย่างไรเสีย ความสงสารของคุณก็ไม่อาจช่วยอะไรเขาได้บ่อยครั้งที่คุณพ่อคุณแม่เป็นกังวลกับความพิการและการบำบัดรักษาลูกน้อย จนลืมมองเห็นลูกน้อยในฐานะบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งก็จะเป็นการมองข้ามคุณลักษณะสดใสในตัว ที่ความพิการไม่อาจบดบังได้ เด็กพิการและคุณพ่อคุณแม่หลายต่อหลายคนยังดำเนินชีวิตอบอุ่นเปี่ยมสุขได้เหมอนครอบครัวทั่วไป ปัญหาหนักอกที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่จะพานพบได้ก็คือ ความพิการเชิงซ้อน หรือความพิการที่ปิดกั้นความสามารถของเด็กในการเคลื่อนไหว การเล่นสนุก หรือการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น เด็กที่มีความพิการทางสมอง ไม่อาจเคลื่อนไหวได้ถ้าไม่มีความช่วยเหลือ ไม่อาจเปล่งเสียงพูดเป็นภาษา และมีความพิการทางสติปัญญาร่วมอยู่ด้วย คุณพ่อคุณแม่อาจทำใจยอมรับได้ยากว่าจะต้องดูแลลูกในสภาพนี้ตลอดเวลาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของเขา
การให้ความช่วยเหลือ
ขอให้ระลึกเสมอว่า ลูกน้อยของคุณสามารถเรียนรู้ความรักใคร่จากพ่อแม่ได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก็คือ ขอให้คุณพาเด้กไปพบคุณหมอโดยเร็วที่สุดนับตั้งแต่สังเกตเห็นความผิดปกติ สมาชิกทุกคนในครอบครัวควรจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างแข็งขัน นั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องบรรยายเรื่องราวทุกอย่างให้ลูกคนอื่น ๆ ทราบโดยละเอียด เพราะเขาจะต้องสละความสะดวกสบายบางส่วน และมีส่วนดูแลน้องคนใหม่ที่มีความบกพร่องทางร่างกายสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะเรียนรู้วิธีการดูแลรักษา และยังจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาความรักความเข้าใจสำหรับน้องคนใหม่ที่มีความผิดปกติทางร่างกาย คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสนใจเอาใจใส่ดูแลลูกคนอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง หรือต้องเสียสละเพื่อน้องแต่เพียงอย่างเดียว เด็กทุกคนในครอบครัวควรจะมีช่วงเวลาพิเศษร่วมกันเสมอ เด็กพิการบางคนอาจมีโรคร้ายที่มีผลต่อกล้ามเนื้อจนเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้การบำบัดรักษาควรรีบทำโดยเร็วที่สุด เพราะนอกจากจะเป็นการรักษาโรคร้ายแล้วยังเป็นการยืดอายุลูกน้อยให้ยินยาวเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สบายตัวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Copyright and disclaimer 1999-2000, Kids Square Co.,Ltd. Tel.(662) 886-4080