เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


1. สร้างวงกลมสีดำและสีขาวให้เป็นเส้นต่อเนื่องกันตลอด
2. แบ่งวงกลมสีดำและสีขาวออกจากกันเป็น 2 กลุ่มโดยที่ไม่มีวงกลมสีเดียวกันติดกันเป็นสีเหลี่ยม1.ให้ลากเส้นจากหัวของตัวหนอนไปยังหางโดยเมื่อลากผ่านตัวเลขใดต้องผ่านจำนวนด้านของสามเหลี่ยมเท่าจำนวนตัวเลข เช่น ถ้าผ่านเลข 1 ต้องลากเส้นผ่านด้านของสามเหลี่ยมเพียงด้านเดียว ลากเส้นเช่นนี้ไปเรื่อยจนถึงหางของตัวหนอน


1.ตัวเลขคือ Lighthouses ห้ามเรืออยู่ติดกับ LightHouses
2.ห้ามเรืออยู่ติดกัน
3. ตัวเลขที่ LightHouses คือ จำนวนเรื่อที่มองเห็นแนวตั้งและแนวนอน1.ให้ลากเส้นผ่านวงกลมทุกวงได้เพียงครั้งเดียวโดยไม่ยกปากกาหรือดินสอออกเลย


 

 

 

 

 

   

.ใครใคร่เขียนก็เขียน
คำคมคารมไทย
ระเบียงนักฝัน
เก็บมาเล่า
เอามาฝาก

ผลัดกันเขียน เวียนกันอ่าน

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240