หมอภาษา  
 
คุณหมอคะ คุณหมอขา หนูพูดไม่ชัดค่ะ.. ช่วยรักษาให้หนูหน่อยนะคะ..น้องๆพี่ๆคนไหนมีปัญหาเรื่องภาษาการออกเสียง พูดภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรง อายที่จะไปบอกใครๆแวะเข้ามาที่ร้าน"หมอภาษา" มีคุณหมอใจดีรักษาให้หายขาดได้ค่ะ  

 ความเป็นมา 
 โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 2542 ตามพระราชดำรัสของในหลวงที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยที่ยังไม่ถูกต้องคนไทย เพราะอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ สื่อที่เป็นดารา พิธีกรที่เด็กๆชื่นชอบนำเสนอภาษาที่ไม่ถูกต้อง เมื่อเด็กชื่นชอบใครก็อยากเลียนแบบ อยากจะทำตาม ซึ่งมีผลต่อการออกเสียงภาษาไทย ร้านหมอภาษาเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ   มีจุดขาย จุดดึงลูกค้าโดยจำลองสถานการณ์เหมือนร้านหมอ มีลูกค้าที่มาใช้บริการ เด็กๆที่เข้ามาตื่นตัวจากที่เคยเรียน ซึ่งอาจรู้สึกว่าถูกยัดเยียด  บางทีก็เบื่อ แต่เมื่อเข้ามาที่นี่ จะรู้สึกสนุกสนาน ได้มาเปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยนสถานที่ เปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนการเรียนรู้เป็นเรียนตามอัธยาศัย มาเจอเพื่อนฝูงจากสถาบันอื่น เด็กๆจะสนุกสนานมากขึ้น  มีชื่อโรคแปลกๆ เช่นชื่อโรค  "ถ ท ทรพิษ" "ไวรัสเสียง ง ฮ" "โรควรรณยุกต์เคลื่อนเรื้อรัง"  เป็นเชื้อโรคที่ตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กๆสนุกสนาน 

รู้ได้อย่างไรว่าเราป่วย 
 เมื่อใดที่เราพูดไม่ชัดให้เราตระหนักว่าเราเป็นโรคแล้วนะ ถึงขั้นจะต้องรับการบำบัดรักษาแล้วค่ะ

วิธีการรักษา

  1. เริ่มต้นจากการทำประวัติ คนไข้อายุเท่าไหร่ เป็นใคร ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหน  เป็นข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ว่าคนภาคไหน  ออกเสียงตัวอะไรไม่ชัด ซึ่งจะนำมาผลิตสื่อ ที่จะแก้ปัญหาการออกเสียงไม่ชัด
  2. ตรวจก่อนบำบัด  วินิจฉัยโดยมีบทให้อ่าน อ่านแล้ววิเคราะห์ออกมาได้เลยว่าคนไข้ออกเสียงอะไรไม่ชัด
  3. ส่งไปหาหมอเฉพาะทางตามจุดต่างๆที่คนไข้มีปัญหา
  4. หลังจากนั้นจะพบหมออีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจหลังบำบัด ว่าทั้งหมดมีกี่โรค เมื่อบำบัดไปแล้วได้ผลอย่างไร โรคไหนที่เป็นอยู่ คุณหมอจะจ่ายยาโดยการให้หนังสือไปฝึกอ่าน

จะเริ่มต้นอย่างไรดี

เริ่มได้ทุกเวลา ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ เด็กเล็กจะแก้หายได้ง่าย หรือผู้ใหญ่ก็มาได้  

มาหาหมอแล้วได้อะไรบ้าง

  1. คนไข้ที่เข้ามาจะมีเจตคติที่ดี ได้วิธีการที่ถูกต้องไป จะหายหรือไม่มันไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ต้องมาอีกถ้าไม่มีเวลามาก็จะต้องไปฝึกอ่านเอง ด้วยการรับยา จะมีทั้งเป็นเล่ม ตลับเพลง แผ่นซีดี  ร้านไม่ได้แก้เฉพาะการออกเสียง หรือการวางลิ้นที่ถูกต้อง  แต่แก้ที่จิตใจ เสริมสร้างเจตคติ เสริมสร้างค่านิยม ภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของภาษา ค่านิยมในการอนุรักษ์ เชิดชูคุณค่าของภาษาไทย ให้มีภูมิคุ้มกันค่านิยมนำเข้าที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
  2. ได้ใบรับรองว่าเป็นผู้ออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน มีส่วนร่วมในการโครงการอนุรักษ์ภาษาไทย  จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับกรมสามัญศึกษารับรองผลให้ด้วย
  3. และในการรักษาทั้งหมดจะไม่คิดเงินเลย

โครงการที่น่าสนใจกับหมอภาษา

  1. โครงการสร้างผู้นำเยาวชนที่ออกสียงถูกต้อง  จะเป็นโครงการที่ขยายผลด้วยการออกค่ายเยาวชน  ที่จะจัดในวันที่ 29 กค. 43 ในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีครูและนักเรียนมาเข้าค่าย  ให้ความรู้  ฝึกทักษะ เสริมสร้างเจตคติ และวิธีการจัดร้านให้เขาสามารถไปเปิดร้านหมอภาษาในโรงเรียนได้
  2. จัดทำหนังสือ รักในหลวง ห่วงภาษาไทย เดือน กค. 43 จะนำมาเผยแพร่ในสถานศึกษาทุกโรงเรียน

ถ้าสนใจมาหาคุณหมอได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก  ทุกวัน เสาร์ เวลา 9.30-16.30 โทร.247-0028ต่อ 135  โดยมี อาจารย์ ศิริวรรณ ฉายะเกษตริน เป็นหัวหน้าโครงการนี้ค่ะ

 

บทความจาก : วารสารการศึกษานอกโรงเรียน ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เดือน เม.ย. 2543